ITAL101_CourseDefinitionForm

Dersin tipi:Seçmeli

Dersin içeriği:Temel düzeyde kendini italyanca ifade edebilme ile birlikte okuma,dinleme,anlama,yazma becerilerinin öğretimini içermektedir.

Sömester:Güz/Bahar

Süresi:1sömester 3 saat/ hafta 3

Ön koşullar:Yok

Eğitim dili:İtalyanca

Öğretim yöntemleri:Öğrenci merkezli bir sistem benimsenmektedir.Dilbilgisi kurallarını ezberci bir yaklaşımla değil,şekillerle,örnek cümlelerle,görsel ve işitsel araçlarla açıklama yöntemi hedeflenmektedir.

Değerlendirme yöntemleri:Vize,quiz,final ile değerlendirme

yapılmaktadır.

Dersle ilgili kaynaklar:"Espresso I",L.Ziglio,G.Rizzo;Alma Edizione,2007, ek alıştırma materyalleri

Dersi veren öğretim elemanı:Aslı Bayar